Uniewinnienie Wójta Gminy obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, reprezentowanego przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego

Uniewinnienie Wójta Gminy obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, reprezentowanego przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego

Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dnia 15 września 2022 r. uniewinniła Wójta Gminy obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wójtowi zarzucono naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.), polegające na dokonaniu wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem kwoty wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Zgodnie z wyrokiem RKO umowy cywilnoprawne nie stanowią upoważnienia do dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, a tym samym nie są objęte hipotezą normy powyższego przepisu.

Sprawę poprowadził radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content