Wojciech Piórkowski

Wojciech Piórkowski
Wojciech Piórkowski
Radca prawny
Wspólnik

Nadzoruje praktykę prawa zamówień publicznych w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, informatycznych, jak również logistycznych.

Doradza klientom w zakresie wszelkich aspektów zgodności ich działalności z prawem zamówień publicznych. Zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz zamawiających oraz podmiotów korporacyjnych w szeregu postępowań o udzielenie zamówienia. Specjalizuje się w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz przed sądami powszechnymi w sprawach skargowych na orzeczenia KIO. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków UE, zagadnień dotyczących pomocy publicznej. Ekspert w zakresie sporządzania oraz realizacji inwestycji na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Przykładowe doświadczenie:

  • doradztwo w projekcie realizowanym przez PKP PLK S.A. pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” ze środków instrumentu Connecting Europe Facility „Łącząc Europę” 2014-2020 (CEF), wartość, ok. 1,2 mld PLN,
  • reprezentacja Prokuratury Krajowej przed KIO, która wyrokiem (sygn. akt KIO 2484/17 i KIO 2483/17) oddaliła dwa odwołania wniesione przez T-Mobile Polska S.A. oraz Konsorcjum: Orange  Polska S.A. i Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu pn.: „Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury”,
  • doradztwo w projekcie „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki -Częstochowa” realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ok. 600 mln PLN,
  • doradztwo na rzecz Prokuratury Krajową projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” finansowanego ze środków UE, Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • doradztwo w projekcie „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I i II, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość ok. 4,3 mld PLN.

Inna aktywność zawodowa:
Doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”, w którym przeszkolił kilkadziesiąt kancelarii prawniczych. Prelegent licznych konferencji, wykładowca oraz trener z dorobkiem kilkuset szkoleń. Autor licznych publikacji z tematyki prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UWr, Wydział Prawa i Administracji)
  • Associate`s certificate in project management (The George Washington University School of Business, 2011)
  • Aplikacje radcowska (OIRP Poznań, 2012)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content