Uzyskaliśmy już trzeci wyrok WSA oddalający skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwały spornego składu Zarządu Powiatu

Uzyskaliśmy już trzeci wyrok WSA oddalający skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwały spornego składu Zarządu Powiatu

Wyrokiem z dnia 12.09.2023 r. sygn. akt I SA/Po 393/23 WSA w Poznaniu oddalił kolejną skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Średzkiego podjętą w składzie rzekomo niezgodnym ze zmienionym Statutem Powiatu. Poprzednie wyroki zapadły w sprawach o sygn. akt III SA/Po 304/23 i IV SA/Po 343/23. 

Przypominamy, że precedensowy spór organu Powiatu z organem nadzoru dotyczył uchwał podjętych na posiedzeniach, w których brało udział 5 członków Zarządu Powiatu, zaś w głosowaniu wzięło udział 3 członków. Wynikało to z faktu, że Rada Powiatu Średzkiego uchwałą z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniła statut Powiatu w ten sposób, że zmniejszyła liczbę członków Zarządu z 5 do 3, jednakże nie udało jej się skutecznie odwołać dwóch „nadmiarowych” członków Zarządu. NSA wyrokiem z dnia 10 stycznia 2023 r. potwierdził, że zmiana statutu w tym zakresie była zgodna z prawem.

Po uprawomocnieniu się zmiany statutu powstała wątpliwość, czy należy podjąć czynności zmierzające do odwołania „nadmiarowych” członków Zarządu w związku z tą zmianą, mimo że ustawa o samorządzie powiatowym nie przewiduje takiego instrumentu, a każdą zmianę w składzie zarządu powiatu uzależnia bądź to od wniosku starosty, bądź radnych albo rady powiatu. Nie zawiera też przepisu regulującego automatyczne dostosowanie faktycznej liczby członków Zarządu do liczby statutowej.

Zarząd reprezentowany przez Kancelarię stał na stanowisku, że wybór członków Zarządu w liczbie wynikającej ze zmienionego statutu następuje dopiero z chwilą wyboru nowego Zarządu, niezależnie od tego czy będzie to mieć miejsce po wyborach samorządowych, czy na skutek uruchomienia instrumentów prawnych przewidzianych ustawą ustrojową, np. w związku z odwołaniem Starosty i w konsekwencji całego Zarządu. RIO w całości podzieliło tę argumentację.

Sąd w całości przychylił się do stanowiska Zarządu Powiatu reprezentowanego przez Kancelarię, potwierdzając tym samym, że Zarząd Powiatu w składzie 3-osobowym powinien zostać wyłoniony dopiero w nowej kadencji, ewentualnie w sytuacji jego nowego wyboru na innej podstawie prawnej.

Sprawę w Kancelarii prowadziła i reprezentowała Zarząd Powiatu przed WSA w Poznaniu radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content