Adwokat Paulina Kozłowska i adwokat Anna Marciniak wzięły udział w szkoleniu „Dowody elektroniczne w sprawach karnych”

Adwokat Paulina Kozłowska i adwokat Anna Marciniak wzięły udział w szkoleniu „Dowody elektroniczne w sprawach karnych”

11 września 2023 r. adwokat Anna Marciniakadwokat Paulina Kozłowska uczestniczyły w całodniowym szkoleniu zatytułowanym „Dowody elektroniczne w sprawach karnych”, organizowanym w ramach unijnego projektu „INNOCENT” finansowanego przez Komisję Europejską („Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence”, agreement no. 101056685). Projekt jest realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W wydarzeniu uczestniczyli sędziowie, prokuratorzy oraz obrońcy. Poza zapoznaniem się z nowymi regulacjami unijnymi dotyczącym e-dowodów, omówieniem zasad wykorzystywania dowodów elektronicznych w postępowaniu karnym oraz sposobów ich gromadzenia i analizowania przez biegłych i organy ścigania, wydarzenie stanowiło forum do wymiany spostrzeżeń i uwag osób uczestniczących na co dzień w postępowaniach karnych w różnych rolach procesowych.

Wśród poruszanych problemów badawczych była także kwestia wykorzystania tych dowodów w świetle zasady domniemania niewinności i prawa do milczenia, poszanowania tajemnicy korespondencji oraz prawa do prywatności.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content