Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 2046/23) – Zamawiającego reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski

Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 2046/23) – Zamawiającego reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski

Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie (KIO 2046/23), w którym oddaliła odwołanie wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (obłożenie operacyjne)”, znak postępowania PN-36/23.

Odwołujący tj. ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. k. zarzucił Zamawiającemu niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucenie jego oferty.

Pełnomocnik Zamawiającego podnosił natomiast, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez Odwołującego nie zostały w najmniejszym stopniu zindywidualizowane, a także raziły ogólnikowością i brakiem precyzji. Ponadto dowodził, że sam zarzut Odwołującego, na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jest spóźniony. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumenty Zamawiającego i potwierdziła zasadność dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty Odwołującego.

Zamawiającego tj.  Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content