Uzyskaliśmy korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dla naszego Klienta

Uzyskaliśmy korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dla naszego Klienta

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 27 lipca 2021 roku wydała wyrok korzystny dla naszego Klienta, wiodącego producenta i dystrybutora wyrobów czekoladowych w Polsce, oddalając wszystkie zarzuty dotyczące jego oferty zawarte w dwóch odwołaniach, wniesionych przez innych wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Przedmiotem orzeczenia były odwołania na decyzję zamawiającego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Klienta Kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi prowadzonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Sprawa obejmowała analizę spełnienia przez zaoferowane przez Klienta produkty warunków udziału w postępowaniu określonych w dokumentacji przetargowej. Argumentacja przedstawiona przez prawników Kancelarii przekonała Krajową Izbę Odwoławczą o prawidłowości oferty złożonej przez naszego Klienta.

Wartość zamówienia to ponad 40 mln złotych.

W postępowaniu odwoławczym Klienta reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content