Wygrana w sporze o zapłatę w związku z odstąpieniem od umowy o dzieło

Wygrana w sporze o zapłatę w związku z odstąpieniem od umowy o dzieło

W dniu 27 lipca 2021r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok, którym oddalił apelację wniesioną przez przedsiębiorcę budowlanego od wyroku Sądu Rejonowego, zasądzającego na rzecz Klienta Kancelarii w całości dochodzoną kwotę tytułem zwrotu dokonanych przedpłat.

Przedmiotem sporu była skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dzieło, złożonego przez Klienta Kancelarii oraz zasadność związanych z tym roszczeń majątkowych.

W sprawie toczącej się od października 2015r. Sąd Rejonowy dwukrotnie orzekł na niekorzyść naszego Klienta, uznając brak podstaw do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dzieło. Wskutek apelacji Kancelarii Sąd Okręgowy uchylał zaskarżone wyroki i nakazywał Sądowi Rejonowemu ponowne rozpoznanie sprawy.

W dniu 16 lutego 2021r. Sąd Rejonowy po raz trzeci wypowiedział się w sprawie i uznał argumentację Kancelarii w całości za uzasadnioną. Od tego wyroku apelację wywiódł pozwany przedsiębiorca budowlany, jednak Sąd Okręgowy potwierdził prawidłowość ustaleń Sądu Rejonowego z dnia 16 lutego 2021r. Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adwokat Monika Gruszczyńska oraz radca prawny Michał Twardowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content