W dzienniku „Rzeczpospolita” odpowiadamy na pytania Czytelników związane z koronawirusem (14.04.2020)

W dzienniku „Rzeczpospolita” odpowiadamy na pytania Czytelników związane z koronawirusem (14.04.2020)

W dniu 14 kwietnia 2020 roku na pytanie Czytelnika: 

W czasie pracy w szpitalu miałem styczność z osobami chorymi z powodu COVID-19 i zostałem poddany izolacji w warunkach domowych. Jakie świadczenia mi przysługują ?”, 

odpowiedzi udzieliła radca prawny Anna Piotrowska-Musioł z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych:

„Osoby ubezpieczone, wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne), które pracowały w podmiocie leczniczym i miały styczność z osobami z powodu COVID-19 i zostały z tego powodu poddane kwarantannie, mają prawo do zasiłku chorobowego w wymiarze 100 % jego podstawy. Jeżeli obowiązek odbycia kwarantanny został nałożony z innego powodu (np. osoba wykonująca zawód medyczny wróciła z zagranicy), przysługiwać jej będzie zasiłek chorobowy w normalnej wysokości. Zasiłek chorobowy w podwyższonej wysokości przysługuje również wtedy, gdy osoba wykonująca zawód medyczny została poddana kwarantannie lub zachorowała na COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.” 

https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/304149920-Jaki-zasilek-przysluguje-osobie-wykonujacej-zawod-medyczny-w-przypadku-poddania-jej-kwarantannie-w-zwiazku-z-COVID-19.html

Także w dniu 14 kwietnia 2020 roku na pytanie Czytelnika: 

Zostałem poddany kwarantannie i otrzymuję zasiłek chorobowy. Czy mogę wykonywać pracę zdalnie ?”, 

odpowiedzi udzieliła radca prawny Ewelina Jeglikowska – Dyrektor Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych:

„Osoby wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne), które zostały poddane kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą wykonywać pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Oznacza to, że pracę zdalną można świadczyć nie tylko na rzecz szpitali, ale także na rzecz innych podmiotów. Dopuszczalne jest również udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wykonywanie pracy w ten sposób w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych nie prowadzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego.”

https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/304149919-Koronawirus-czy-kwarantanna-pozwala-na-prace-zdalna.html

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content