Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy II Wydział Karny Sekcja Penitencjarna i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych rozpoznał sprawę naszego Klienta z wniosku obrońcy o udzielenie skazanemu uprzednio wyrokiem łącznym w wymiarze 2 lat, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na I kwartał 2023 roku.  

W ocenie Sądu wniosek obrońcy zasługiwał na uwzględnienie, a podniesiona w nim argumentacja okazała się trafna. Pomimo braku poparcia wniosku przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego, Sąd podzielił przedstawione przez obrońcę okoliczności wskazując przy tym, że zadecydowały one o spełnieniu pozytywnych przesłanek z art. 77 § 1 kk przez naszego Klienta.

Wydając postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Sąd jednocześnie postanowił zwolnić skazanego od obowiązku uiszczenia pozostałych kosztów sądowych.

Obrońcą Klienta Kancelarii jest adwokat Joanna Sowisło-Wawrzyniak.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content