Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Spór rozpoczął się w 2016 roku, w wyniku wszczęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. W toku kontroli zakwestionowano jego strategię marketingową polegającą na sprzedaży części towarów oferowanych w zestawach za kwotę 1 złotego. Zdaniem organu podatkowego działanie to stanowiło naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług i skutkowało zaniżeniem podstawy opodatkowania.

Nasz Klient nie zgodził się z ustaleniami kontroli, dlatego wszczęto w tej sprawie postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem w 2018 roku niekorzystnej dla Podatnika decyzji. W rozstrzygnięciu tym organ podatkowy, podtrzymał swoje stanowisko dotyczące stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. W decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego określono naszemu Klientowi zobowiązanie do zapłaty z tytułu podatku VAT.

W wyniku odwołania złożonego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Organ odwoławczy przychylił się do argumentacji Kancelarii, że sprzedaż za “symboliczną złotówkę” nie jest sprzeczna z prawem, jeżeli cena ta jest uzasadniona względami ekonomicznymi towarzyszącymi danej transakcji, np. gdy stanowi element strategii podatnika, która ma doprowadzić do umocnienia jego pozycji na rynku i zwiększenia wolumenu sprzedaży.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content