Reprezentując Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Reprezentując Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa warzyw obranych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu”.

Skuteczna argumentacja zaprezentowana w toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą potwierdziła prawidłowość czynności podjętych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz zasadność decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, co skutkowało oddaleniem wniesionego odwołania w całości i pomyślnym zakończeniem prowadzonego postępowania.

Zamawiającego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą z sukcesem reprezentowała radca prawny Aleksandra Kot z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content