Wygrana w Urzędzie Celno-Skarbowym

Wygrana w Urzędzie Celno-Skarbowym

Dla naszego Klienta będącego podmiotem odbierającym w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wygraliśmy spór przed Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego.

Organ podatkowy w trakcie prowadzonej kontroli uznał, że podmiot odbierający podał w zgłoszeniu przewozu towarów dane niezgodne ze stanem faktycznym i wszczął postępowanie w celu nałożenia kary porządkowej w wysokości prawie 100.000,- złotych. 

Wskazać należy, że  przepisy Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku określają zasady systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za „towary wrażliwe” Ustawa uznaje m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Klienta przed Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego reprezentowała doradca podatkowy Iwona Jacieczko. Już na etapie prowadzonego przez organ podatkowy postępowania przychylono się do argumentacji pełnomocnika i odstąpiono od nałożenia kary porządkowej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content