„Zakres badania przesłanek do umorzenia składek ZUS” – artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej Legalis

„Zakres badania przesłanek do umorzenia składek ZUS” – artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej Legalis

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki orzeczenia sądów powszechnych i sądów administracyjnych.

W opracowaniu z dnia 5 stycznia 2023 roku adwokat Aneta Fornalik odniosła się do zakresu badania przesłanek do umorzenia składek ZUS, analizując uzasadnienie wyroku NSA z 24.11.2022 r., I GSK 50/19.

W komentowanym orzeczeniu Sąd zwrócił uwagę, że wskazanie przez ustawodawcę na to, iż zobowiązany ma udowodnić przesłanki do udzielenia ulgi w postaci umorzenia, nie zwalnia ZUS z obowiązku działania w zakresie pełnej i wnikliwej oceny materiału dowodowego, zgodnie z zasadami KPA, nie wykluczając dokonywania dalszych wyjaśnień służących właściwej ocenie przesłanek ewentualnego umorzenia zobowiązań.

W artykule mec. Fornalik, pisze o tym, że omawiane orzeczenie odnosi się m.in. do podstawowych zasad prowadzenia postępowania administracyjnego. To, że postępowanie jest wnioskowe, nie oznacza, że organ zostaje zwolniony z obowiązku zebrania i przeprowadzenia kompletnego postępowania dowodowego. W razie konieczności organ powinien zwrócić się do wnioskodawcy o kolejne wyjaśnienia. Tak samo – z urzędu – organ działa w zakresie dokonania oceny tych dowodów. Szczególna wnikliwość w tym zakresie dotyczy spraw, w których organ stosuje uznanie administracyjne.

Reguły te dotyczą w szczególności postępowania ZUS dotyczącego umorzenia składek, choć orzeczenia sądów w tych sprawach są zróżnicowane.

Artykuł dostępny w całości pod linkiem: https://legalis.pl/zakres-badania-przeslanek-do-umorzenia-skladek-zus/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content