Zasada zaufania do przedsiębiorcy zdecydowała o wygranej z organem podatkowym

Zasada zaufania do przedsiębiorcy zdecydowała o wygranej z organem podatkowym

W 2016 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową w sprawie prawidłowości rozliczeń w podatku VAT wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność deweloperską. W toku kontroli organ I instancji zakwestionował prawo Podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury zakupu wystawionej przez kontrahenta na rzecz Klienta z tytułu odpłatnego udostępnienia bazy danych. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ I instancji dokonał ustaleń, z którymi nie zgodził się nasz Klient. Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie analizy zebranego materiału dowodowego, wydał niekorzystną dla Podatnika decyzję, odmawiając mu zwrotu podatku VAT. 

Wskutek odwołania przygotowanego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego i Wojciecha Jankowskiego z Departamentu Podatkowego Kancelarii, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego przychylił się do argumentacji zawartej w odwołaniu, że warunkiem uprawniającym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na gruncie VAT jest wykorzystywanie nabywanych towarów do czynności opodatkowanych. Nie można bowiem uzależniać tego prawa od wystąpienia innych kryteriów. 

Rozpatrując ponownie niniejszą sprawę organ I instancji zdecydował się umorzyć postępowanie, kierując się w swych działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content