Zasady prawa podatkowego mają znaczenie! Wygrana w sporze z organem podatkowym

Zasady prawa podatkowego mają znaczenie! Wygrana w sporze z organem podatkowym

W 2016 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową w zakresie obrotu towarami. W toku kontroli zakwestionowano część wystawionych przez niego faktur zakupu i sprzedaży dokumentujących czynności związane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Nasz Klient nie zgodził się z ustaleniami kontroli Naczelnika Urzędu Skarbowego, dlatego wszczęto w tej sprawie postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem w 2021 roku niekorzystnej dla Podatnika decyzji. Ustalenia przedstawione przez organ podatkowy I instancji miały fragmentaryczny charakter. Naczelnik Urzędu Skarbowego, określając zobowiązanie w podatku od towarów i usług, bazował się na wynikach postępowań prowadzonych wobec kontrahenta naszego Klienta. W konsekwencji uchybił on zasadzie czynnego udziału stron w postępowaniu oraz zasadzie prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego.

W wyniku odwołania przygotowanego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego oraz Wojciecha Jankowskiego z Departamentu Doradztwa Podatkowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu podatkowego I instancji. Organ odwoławczy przychylił się do argumentacji zawartej w odwołaniu, że zgromadzony przez organ podatkowy I instancji materiał dowodowy, nie wyjaśnia wszystkich budzących wątpliwości kwestii, tym samym jest niewystarczający do podjęcia orzeczenia co do istoty sprawy. Mając na względzie obowiązujące zasady prawa podatkowego oraz wskazane powyżej okoliczności faktyczne, organ podatkowy I instancji nie mógł właściwie określić zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content