Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił powództwo wniesione w imieniu naszego Klienta

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił powództwo wniesione w imieniu naszego Klienta

Sukcesem przed Sądem pierwszej instancji zakończył się czteroletni proces, prowadzony w imieniu naszego Klienta – Spółki będącej zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od pozwanej Spółki zajmującej się transportem kolejowym oraz od ubezpieczyciela tej Spółki na rzecz naszego klienta kwotę 1.297.830,97 złotych.

Spór pomiędzy Stronami dotyczył odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę kolejową. Pomimo, iż pozwany stał na stanowisku, iż nie ponosi odpowiedzialności, gdyż roszczenie powinno być skierowane do podmiotu trzeciego, to w ocenie Sądu nie budziło wątpliwości, iż to pozwany jako posiadacz zależny, tj. dzierżawca mechanicznego środka komunikacji kolejowej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w tej sprawie. Natomiast podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela była zawarta umowa ubezpieczenia z pozwanym dzierżawcą. 

Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przede wszystkim sporządzone na potrzeby procesu trzy opinie zespołu biegłych, potwierdziło zasadność i wysokość zasądzonego odszkodowania.

Sprawa prowadzona była przez adwokat Annę Marciniak oraz radcę prawnego Przemysława Przerywacza.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content