Arkadiusz Bocian

Arkadiusz Bocian
Arkadiusz Bocian
Manager rozwoju biznesu

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Świadczy pomoc prawną dla podmiotów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiada za rozwój biznesu Kancelarii w obszarze postępowań przetargowych, w których Kancelaria występuje w roli oferenta/wykonawcy.

Na rzecz zamawiających przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, od momentu jego wszczęcia aż po jego zakończenie, zwieńczone zawarciem umowy z wybranym wykonawcą. Po stronie wykonawców zajmował się przygotowywaniem ofert przetargowych oraz sporządzaniem odwołań.

Posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu postępowań w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na rzecz podmiotów wydatkujących środki publiczne pochodzące z Unii Europejskiej. Reprezentował zarówno zamawiających jak też wykonawców przed arbitrażem. Pasjonat motoryzacji oraz wycieczek wysokogórskich. Fan squasha i jazdy rowerem.

Inna aktywność zawodowa:
Przeprowadził postępowania konkursowe na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania:

  1. Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 r. i Krzyżowej, w celu rozszerzenia możliwości jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  i rehabilitacyjnej.
  2. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu.

Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w licznych szkoleniach poświęconych zamówieniom publicznym. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 2003)
  • Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych (UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 2014)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content