Barbara Urbańska – Łuczak

Barbara Urbańska – Łuczak
Barbara Urbańska – Łuczak
Rzecznik patentowy

Ekspert w dziedzinie ochrony prawa własności przemysłowej, specjalizuje się prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków w zakresie mechaniki i chemii, a także wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Reprezentuje twórców przed Urzędem  Patentowym RP, PCT, EPO, EUIPO w zakresie odpowiednio: patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Na bieżąco współpracuje z  kancelariami patentowymi prawie wszystkich państw europejskich oraz USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Kazachstanu, Turcji, Japonii, Indii, Chin. Posiada długoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe – uprawnienia rzecznika patentowego zdobyła w 1981 roku. W latach 1992 – 2013 była rzecznikiem patentowym Politechniki Poznańskiej.

W 2004 roku uzyskała wpis na listę europejskich rzeczników patentowych oraz wpis na listę zawodowych reprezentantów przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego EUIPO w Alicante. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych sprawując jednocześnie funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego Izby.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content