„Związek zawodowy może żądać od pracodawcy informacji publicznej” – artykuł adwokat Anety Fornalik dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

„Związek zawodowy może żądać od pracodawcy informacji publicznej” – artykuł adwokat Anety Fornalik dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii komentują ważne dla praktyki orzeczenia sądów administracyjnych.

W artykule z 21 marca 2022 roku udostępniony został komentarz do wyroku WSA w Poznaniu, z którego wynika, że organizacja pracownicza jest uprawniona na gruncie przepisów u.d.i.p. do żądania od podmiotu zobowiązanego udostępnienia informacji, która ma charakter informacji publicznej. Oznacza to, że organizacja związkowa ma wybór, w jakim trybie wystąpi o udostępnienie informacji. Posiadanie przez skarżącą statusu związku zawodowego nie przesądza o wyłączeniu zastosowania przepisów u.d.i.p.

Komentarz dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis” został sporządzony przez adwokat Anetę Fornalik.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w podanym linku: https://legalis.pl/zwiazek-zawodowy-moze-zadac-od-pracodawcy-informacji-publicznej/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content