Adwokat Krzysztof Topolewski oraz adwokat Aneta Fornalik komentują orzecznictwo sądów administracyjnych w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

Adwokat Krzysztof Topolewski oraz adwokat Aneta Fornalik komentują orzecznictwo sądów administracyjnych w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii komentują ważne dla praktyki orzeczenia sądów administracyjnych.

Teksty w module Serwisu: IUS.FOCUS-PRAWO ADMINISTRACYJNE są powierzone do redakcji wyłącznie naszej Kancelarii, co traktujemy jako wyraz uznania bogatego doświadczenia Kancelarii w obszarze prawa i postępowania administracyjnego. Możliwość komentowania bieżącego orzecznictwa sądów w ramach IUS.FOCUS z założenia skierowana jest do największych kancelarii prawniczych w skali kraju.

Część tak opracowanych tekstów dociera do zainteresowanych odbiorców w ramach newsletterów wysyłanych przez Wydawnictwo.

W miesiącu wrześniu 2022 roku opublikowane zostały omówienia ważnych orzeczeń NSA z II kwartału 2022 roku:

1) „Braki formalne skargi kasacyjnej mogą być podstawą jej oddalenia” – mec. Krzysztof Topolewski, mec. Aneta Fornalik

Wyrok NSA III OSK  1322/21 dotyczący braków formalnych skargi kasacyjnej: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B5BF46D851

2) „Dopuszczalność odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej” – mec. Aneta Fornalik

Uchwała NSA III OPS 1/21 dotycząca odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B378CE148E

3) „Umowa nie zawsze uzasadnia interes prawny w sprawie administracyjnej” – mec. Aneta Fornalik

Uchwała NSA I OPS 1/22 dotycząca interesu prawnego w prawie administracyjnym https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A565D7B7E5

4) „Zgodność inwestycji z planem miejscowym na gruncie różnych postępowań” – mec. Krzysztof Topolewski, mec. Aneta Fornalik

Wyrok NSA III OSK 4842/21 dotyczący zgodności inwestycji z planem miejscowym: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B5C9E0FCA7

Autorami opublikowanych omówień są adwokat Krzysztof Topolewski oraz adwokat Aneta Fornalik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content