Działalność gospodarcza zarejestrowana w domu nie wyklucza sukcesu w sprawie frankowej – sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Michał Twardowski

Działalność gospodarcza zarejestrowana w domu nie wyklucza sukcesu w sprawie frankowej – sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Michał Twardowski

W dniu 17 sierpnia 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok zmieniający niekorzystne dla Klienta Kancelarii orzeczenie Sądu Okręgowego i zasądzający na jego rzecz wszystkie dokonane spłaty kredytu denominowanego do CHF zaciągniętego w roku 2008 w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Sąd I instancji oddalił zarówno powództwo główne (o zwrot nadpłat w ramach tzw. odfrankowienia umowy) jak i ewentualne (o zwrot wszystkich spłat z uwagi na nieważność umowy), ponieważ uznał, że kredyt został przez naszego Klienta zaciągnięty z zamiarem wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To z kolei miało pozbawić go możliwości korzystania z przepisów o ochronie praw konsumentów. Takie wnioski, wynikające dopiero z pisemnego uzasadnienia wyroku, Sąd Okręgowy wywiódł głównie z faktu, że w domu jednorodzinnym, którego remont sfinansowano z kredytu, Klient zarejestrował działalność gospodarczą.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, po dodatkowym przesłuchaniu naszego Klienta, podzielił w pełni argumenty apelacji, zgodnie z którą powinien on być potraktowany jako konsument przy zaciąganiu kredytu na remont domu jednorodzinnego. Sama treść umowy kredytu nie wskazywała w żadnym zakresie na biznesowy cel wykorzystania środków z wypłaconego kapitału, zaś remontowany dom, chociażby z uwagi na wielkość jego powierzchni jak i wielkość powierzchni działki, na której się znajdował, nie mógł być wykorzystywany na cele działalności gospodarczej. Potwierdzono także przyjmowane powszechnie w orzecznictwie założenie, że rejestracja działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości nie pozbawia automatycznie kredytobiorcy ochrony konsumenckiej. Konieczne jest bowiem wykazanie, że przeważający cel wykorzystania środków z kredytu (w opisywanej sprawie – wyremontowanie domu) był związany z rzeczywiście wykonywaną przez kredytobiorcę działalnością.

Wobec przyznania naszemu Klientowi statusu konsumenta, Sąd uznając umowę kredytu za nieważną zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich spłat, dokonywanych od 2008 roku. Sąd Apelacyjny wbrew stanowisku Kancelarii uwzględnił co prawda złożony przez bank zarzut zatrzymania co do kwoty wypłaconego nominalnie kapitału, niemniej wartość spłat jest od niego niemal dwukrotnie wyższa, a różnica pomiędzy tymi wartościami będzie musiała być zapłacona na rzecz kredytobiorcy.

Na rzecz Klienta zasądzono zwrot kosztów procesu za obie instancje.

Sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Michał Twardowski.

Więcej o naszym projekcie „Kredyty Frankowe”: https://sowislo.com.pl/nasze-projekty/chf-2/chf/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content