Fundusze W Investments – kolejny wyrok w sprawie zakończony sukcesem. Sąd 11 kwietnia 2024 uwzględnił roszczenia posiadacza certyfikatów inwestycyjnych FIZAN

Fundusze W Investments – kolejny wyrok w sprawie zakończony sukcesem. Sąd 11 kwietnia 2024 uwzględnił roszczenia posiadacza certyfikatów inwestycyjnych FIZAN

Fundusze W Investments znów na tapecie. Sąd uwzględnił roszczenia posiadacza certyfikatów inwestycyjnych FIZAN. W dniu 11 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym niemalże w całości uwzględnił roszczenia Klienta przeciwko bankowi prowadzącemu dystrybucję certyfikatów funduszy W Investments.

Fundusze W Investments – szczegóły postępowania

W ramach postępowania sądowego Klient domagał się zasądzenia na jego rzecz środków, które przeznaczył na nabycie certyfikatów funduszy W Investments, opłaty manipulacyjnej uiszczonej na rzecz banku oraz utraconych wskutek tej inwestycji korzyści.

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił stanowisko prezentowane przez Klienta, reprezentowanego przez radcę prawnego Przemysława Przerywaczaradcę prawnego Małgorzatę Łobocką – Szok, potwierdzając tym samym, że dystrybuowany i rekomendowany przez pozwany bank produkt był niedostosowany do jego potrzeb inwestycyjnych, a proces jego dystrybucji pozostawał w sprzeczności z jego interesem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uznał również, że trwająca likwidacja funduszy FIZAN nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu roszczeń posiadacza certyfikatów funduszy W Investments. Sąd zasądził na rzecz Klienta równowartość ceny nabycia certyfikatów FIZAN oraz opłaty manipulacyjnej uiszczonej na rzecz banku.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wyrok w sprawie “Fundusze W Investments” 

Wyrok ten dotyczy jednego z czterech funduszy W Investments. Proces likwidacji dwóch z nich – Inwestycje Selektywne FIZAN oraz VIVANTE FIZAN – dobiega końca. W dniu 5 czerwca 2024 r. likwidator dokonał wypłaty uzyskanych z likwidacji środków na rzecz posiadaczy certyfikatów funduszy W Investments. Odpowiadają one ok. 50% środków przeznaczonych na nabycie certyfikatów funduszu Inwestycje Selektywne FIZAN oraz ok. 20% na nabycie certyfikatów funduszu VIVANTE FIZAN. Szkoda poniesiona przez posiadaczy certyfikatów przedmiotowych funduszy jest zatem znaczna.

Powyższe rozstrzygnięcie potwierdza, że nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o ewentualnym dochodzeniu roszczeń, bowiem istnieje rzeczywista szansa na odzyskanie pieniędzy. Kancelaria z sukcesem reprezentuje posiadaczy certyfikatów funduszy W Investments – Inwestycje Selektywne FIZAN, Inwestycje Rolne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN oraz VIVANTE FIZAN – w sporach sądowych.

Fundusze W Investments – prawnicy

Sprawy związane z funduszami W Investments w Kancelarii prowadzą radca prawny Przemysław Przerywacz oraz radca prawny Małgorzata Łobocka – Szok.


Więcej o naszym projekcie Certyfikaty inwestycyjne FIZAN – tutaj.

Fundusze W Investments

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content