Kancelaria współorganizatorem oraz partnerem merytorycznym konferencji „Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia”

Kancelaria współorganizatorem oraz partnerem merytorycznym konferencji „Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia”

W dniu 29 września 2020 roku nasza Kancelaria wspólnie z wydawcą miesięcznika „Przetargi Publiczne” (Presscom sp. z o.o.) przeprowadziła konferencję pn. ”ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA”.

Podczas konferencji radcowie prawni Departamentu Prawa Zamówień Publicznych przedstawili prawne zagadnienia, które budzą obecnie największe wątpliwości w praktyce stosowania przepisów ustawy Pzp, jak również dokonano analizy nowych przepisów, które wejdą w życie od nowego roku. Program konferencji dotyczył w szczególności następującej tematyki:

  • Opis przedmiotu zamówienia – prawo konkurencji czy dobro pacjenta – wybór sposobu leczenia przez lekarza a ustawa PZP – wykład mec. Aleksandry Kot,
  • Szacowanie zamówień publicznych w jednostkach ochrony zdrowia – wykład mec. Łukasza Miatkowskiego,  
  • Określanie i egzekwowanie kar umownych – wykład mec. Łukasza Miatkowskiego,
  • Dopuszczalne zmiany umowy o zamówienie publiczne – wykład mec. Grzegorza Józefiaka,
  • Procedura udzielenia zamówienia poniżej progów UE według nowego PZP ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zamówień w ochronie zdrowia – wykład dyrektora Andrzeja Godonia,
  • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia (podprogowe i wyłączone z zakresu obowiązywania PZP oraz regulacje związane z COVID-19) – wykład mec. Wojciecha Piórkowskiego,  
  • Zabezpieczenie konieczności udzielenia dodatkowych zamówień na dostawy i usługi o charakterze sukcesywnym – wykład mec. Wojciecha Piórkowskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konferencji oraz zapraszamy do udziału w kolejnych tego typu wydarzeniach z udziałem naszej Kancelarii.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content