Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej – umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego Kredyt Bank S.A. nieważna

Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej – umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego Kredyt Bank S.A. nieważna

W dniu 27 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok, zgodnie z którym zwarta przez Klienta Kancelarii umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna.

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że w ocenie Sądu nie ulegało wątpliwości, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawierała niedozwolone postanowienia w zakresie przeliczeń kapitału kredytu oraz rat według kursów w tabelach banku. To z kolei prowadzi do stwierdzenia nieważności całej umowy, ponieważ po ich wyeliminowaniu, nie może ona dalej funkcjonować w obrocie.

Szczególnie interesującą kwestią w sprawie jest jednak uwzględnienie przez Sąd Okręgowy podniesionego przez bank zarzutu ewentualnego potrącenia. Pozwany w odpowiedzi na pozew, kwestionując roszczenie naszego Klienta o stwierdzenie nieważności umowy oraz zwrot wszystkich spłat, podniósł „z ostrożności” ewentualny zarzut potrącenia kwoty wypłaconego przed laty kapitału kredytu w wartości nominalnej oraz dodatkowo wynagrodzenia za korzystanie z kapitału tego kredytu.

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia w zakresie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, bo takowe nie przysługuje bankom zgodnie z m.in. w wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21. Przysługuje natomiast w zakresie wypłaconego kapitału. Stało się tak mimo wskazywania przez Kancelarię, że podniesiony zarzut nie powinien być uważany za skuteczny m.in. dlatego, że bank zgłosił go w piśmie procesowym – odpowiedzi na pozew – nie formułując go wraz z wezwaniem do zapłaty wcześniej i bezpośrednio wobec kredytobiorcy.

Obok stwierdzenia nieważności umowy, Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta tzw. nadwyżkę spłat kredytu ponad wypłacony nominalnie kapitał wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi również nietypowo, bo w terminie miesiąca od wniesienia pozwu do Sądu. Sąd Okręgowy nie podzielił zatem przyjmowanej ostatnio niekorzystnej linii orzeczniczej, zgodnie z którą odsetki należą się frankowiczowi dopiero od dnia pouczenia go o skutkach „upadku” umowy na rozprawie.

Należy zwrócić uwagę na bardzo dobre tempo procedowania sprawy przez Sąd. Dzięki m.in. pominięciu wniosków dowodowych banku o przesłuchanie świadków wyrok został wydany w 7 miesięcy po złożeniu pozwu. Ponadto Klient, dzięki uwzględnionemu w niecałe dwa tygodnie od złożenia pozwu wnioskowi o udzielenie zabezpieczenia, nie musi płacić rat kredytu.

Sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula i radca prawny Michał Twardowski.

Więcej o naszym projekcie Kredyty Frankowe [TUTAJ]

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content