Komentarz adwokat Anety Fornalik w artykule „Starosta na straconej pozycji. NSA zablokował mu linię obrony” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz adwokat Anety Fornalik w artykule „Starosta na straconej pozycji. NSA zablokował mu linię obrony” na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 42) z dnia 2 marca 2022 roku w artykule „Starosta na straconej pozycji. NSA zablokował mu linię obrony” opublikował komentarz adwokat Anety Fornalik. 

Artykuł dotyczy bardzo ważnego dla samorządów terytorialnych – i ich organów wykonawczych – problemu podejmowanych corocznie uchwał w sprawie wotum zaufania. Okazuje się, że bardzo trudno jest zaskarżyć uchwałę o nieudzieleniu wotum do sądu administracyjnego przez podmiot, którego uchwała dotyczy, tj. starostę, członków zarządu powiatu czy wójta. Orzecznictwo jest w tej materii bardzo niejednolite, a komentowane w artykule orzeczenie NSA może ukształtować niekorzystaną dla samorządów linię, z której wynikać będzie, że żaden podmiot – poza wojewodą i prokuratorem – uchwały do sądu zaskarżyć nie może.

W artykule zawarto wiele interesujących wypowiedzi ekspertów prawa, w tym komentarz adwokat Anety Fornalik.

W artykule czytamy m.in.: „Aneta Fornalik, adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A., zauważa, że NSA w postanowieniu z 14 stycznia 2022 roku nie wskazał, jakie są kryteria dla ustalenia istnienia interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. – Z orzeczenia w zasadzie wynika, że tego interesu nie można wykazać, a skoro nie posiada go członek zarządu (ani starosta, ani cały zarząd), to trudno wyobrazić sobie podmiot, którego interesów prawnych taka uchwała dotyczyłaby w jeszcze większym stopniu – mówi Aneta Fornalik. Według niej w tym przypadku trudno w sposób jednoznaczny wskazać kryteria ustalenia istnienia interesu prawnego, ale także różnicy między interesem prawnym a faktycznym. – Trudno jednak jest się zgodzić z argumentem braku interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały po stronie zarządu czy jego członków, skoro sam ustawodawca możliwości zaskarżenia uchwały w przedmiocie wotum zaufania nie wyłączył – podkreśla prawniczka.”

Omawiane w artykule orzeczenie jest rozstrzygnięciem zapadłym w jednej ze spraw prowadzonych przez Panią Mecenas. 

Artykuł dostępny również w wersji elektronicznej: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8369624,starosta-wotum-zaufania-nsa-zaskarzenie.html

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content