Korzystne rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o wysokość emerytury policyjnej dla pułkownika Andrzeja Maronde

Korzystne rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o wysokość emerytury policyjnej dla pułkownika Andrzeja Maronde

Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2022 roku na rozprawie sprawy pułkownika Andrzeja Maronde przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie – o wysokość emerytury policyjnej, wydał korzystne dla odwołującego rozstrzygnięcia.

Po pierwsze, Sąd Apelacyjny przywrócił termin do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania, które zostało wydane jeszcze w 2019 roku wskutek cofnięcia odwołania przez samego odwołującego.

Po drugie, Sąd Apelacyjny rozpoznając merytorycznie zażalenie pełnomocników pułkownika Andrzeja Maronde na postanowienie o umorzeniu postępowania, podzielając w całości argumentację strony odwołującej, doszedł do przekonania, że umorzenie postępowania w realiach sprawy było niedopuszczalne, albowiem naruszało słuszny interes ubezpieczonego i było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego. Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji obniżającej wysokość emerytury na podstawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Pułkownik Andrzej Maronde to niewątpliwie zasłużona dla Rzeczypospolitej Polskiej postać, która wraz z generałem Gromosławem Czempińskim, miała swój bezpośredni udział, w głośnej i powszechnie znanej pod kryptonimem „Samum” operacji ewakuacji z Iraku oficerów amerykańskich służb specjalnych (CIA).

Pułkownik Andrzej Maronde był reprezentowany przez adwokata Pawła Sowisło, adwokata Jana Dudzika oraz radcę prawnego Mateusza Niewińskiego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content