Prelegenci z naszej Kancelarii przeprowadzą szkolenie dla parków narodowych dotyczące „Wybranych aspektów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego istotnych w działalności parków narodowych”

Prelegenci z naszej Kancelarii przeprowadzą szkolenie dla parków narodowych dotyczące „Wybranych aspektów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego istotnych w działalności parków narodowych”

W dniach 24-25 listopada 2022 roku w Hotelu Delicjusz w Trzebawiu koło Poznania odbędzie się szkolenie dla wszystkich 23 parków narodowych i przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące: „Wybranych aspektów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego istotnych w działalności parków narodowych”

Szkolenie poprowadzą adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii: adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun, radca prawny Jacek Krystek, radca prawny Agata Wencel-Socha, przy współpracy z doświadczoną urbanistką – Michaliną Szeligą, której nie jest obca tematyka planowania przestrzennego na terenie parków narodowych.

Na szkoleniu poruszonych zostanie wiele zagadnień pojawiających  w codziennej praktyce parków narodowych – jako najwyższej formy ochrony przyrody – a związanych z działaniami parków w obszarze właśnie planowania przestrzennego. Tematyka szkolenia uwzględnia oczekiwania jej uczestników.

Wymienieni wyżej specjaliści omawiać będą procedurę planistyczną, procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, procedurę uzgodnieniową – a wszystko to w odniesieniu do pozycji parków narodowych i ich dyrektorów w tych procedurach i możliwych działaniach, wynikających z przepisów prawa. Podczas szkolenia omówione zostaną liczne przypadki praktyczne.

Kluczowe znaczenie będzie także miało wskazanie na konieczną współpracę parków narodowych z okolicznymi samorządami terytorialnymi i organami administracji publicznej.

Postaramy się rozwiązać nurtujące uczestników szkolenia wątpliwości co do wszelkich zagadnień procesowych pojawiających się m.in. w ww. procedurach.

Prelegenci szkolenia mają nadzieję na wymianę wzajemnych doświadczeń w czasie licznych paneli dyskusyjnych, przewidzianych podczas tych dwóch dni szkolenia.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content