Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie przygotowane przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie przygotowane przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 8.08.2022 r. uwzględniła odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1877/22 wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usługi stałej obsługi prawnej jednej z wyższych uczelni publicznych.

W niniejszym postępowaniu zamawiający zastosował subiektywne kryterium jakościowe oceny ofert (strategia obsługi prawnej). Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w całości przyznał rację odwołującemu i wyraźnie wskazał, że przy zastosowaniu przedmiotowego kryterium podczas czynności badania i oceny złożonych ofert zamawiający winien kierować się przede wszystkim sposobem opisanym w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz pozostawać w zgodzie z zasadą przejrzystości i równego traktowania wykonawców. Przy tym, ocena odnosić się musi do ustalonych kryteriów, a tym samym zamawiający nie może w sposób dowolny uzupełniać sposobu ich oceny poprzez subiektywne odczucia i preferencje oceniającego.

Odwołującego, w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content