O roszczeniach w związku z wejściem w życie planu miejscowego i o uchwale NSA dotyczącej odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej – artykuł i komentarz adwokat Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

O roszczeniach w związku z wejściem w życie planu miejscowego i o uchwale NSA dotyczącej odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej – artykuł i komentarz adwokat Anety Fornalik w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 124) z dnia 29 czerwca 2022 roku opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik pt.: „Komu przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku z wejściem w życie planu miejscowego”. Artykuł dotyczy wybranych aspektów dochodzenia odszkodowania w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odnosi się m.in. do problemów:

  1. Kiedy przysługuje roszczenie i w jakim czasie?
  2. Kiedy następuje przedawnienia roszczeń?
  3. Kiedy gmina nie odpowiada za szkodę?

Ponadto w tym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się również artykuł  „Czerwcowa uchwała dotycząca kar środowiskowych to lekcja, którą samorządy muszą starannie odrobić” z komentarzem Pani Mecenas dotyczącym stosowania instytucji odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Komentarz dotyczy ważnej dla praktyki organów administracji uchwały NSA z 9.6.2022 r., III OPS 1/21.

Mec. Fornalik wskazała m.in., że przesądzenie przez NSA, że regulacje k.p.a. dotyczące instytucji odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej odnoszą się do postepowań uregulowanych innymi przepisami, które nie zawierają własnych wskazań co do zasad odstąpienia od wymierzenia kary albo wprost nie wyłączają stosowania tej właśnie instytucji – powoduje to, że w każdej sprawie organ prowadzący postępowanie będzie musiał znacznie szerzej spojrzeć na sprawę. W postępowaniach sankcyjnych konieczne będzie przeanalizowanie wszystkich kwestii mających znaczenie dla wymierzenia kary – także rozważenie możliwości albo wręcz konieczności odstąpienia od wymierzenia kary.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content