„Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia”

„Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia”

W dniu 29 maja 2019 roku w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Zakład Prawa Medycznego, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu pt. “Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia” („Contemporary Challenges in the Organisation of Health Protection”), w której w charakterze słuchaczy uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych naszej Kancelarii, tj.: radca prawny Magdalena Cieślińska-Dopierała, radca prawny Joanna Badke, aplikant adwokacki Alicja Kociemba, aplikant adwokacki Paulina Kozłowska oraz aplikant radcowski Agata Kościukiewicz.

Czynny udział w Konferencji wzięli przedstawiciele nauki, reprezentujący m.in. Medical University Sofia, Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine, Universita degli Studi Roma Tre, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny oraz Ginemedica Wrocław & Medical Continence Centers Warszawa.

Konferencja składała się z trzech sesji, w której każda miała na celu omówienie bieżących zagadnień prawnych związanych z organizacją systemów ochrony zdrowia. Ponadto, uwagę poświęcono między innymi finansowaniem systemów ochrony zdrowia, prawom pacjenta w ujęciu międzynarodowym, odpowiedzialności zawodowej pracowników ochrony zdrowia w kontekście europejskim oraz wykonywaniu orzeczeń sądów zagranicznych w polskim systemie prawnym. Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa dotyczących organizacji ochrony zdrowia w ujęciu międzynarodowym.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content