Prawo medyczne

Prawo medyczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych działających w publicznym i prywatnym systemie opieki zdrowotnej oraz lekarzy prowadzących własne gabinety.

W swoich działaniach koncentrujemy się na pomocy prawnej w następujących obszarach:

  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz ich rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  • postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia: opracowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz środków odwoławczych od rozstrzygnięć wydawanych na etapie postępowania odwoławczego,
  • opiniowanie i negocjowanie umów na badania kliniczne zawieranych przez podmioty lecznicze ze sponsorami i badaczami,
  • zawieranie umów pomiędzy personelem medycznym i podmiotami leczniczymi,
  • tworzenie kontraktów menedżerskich dla kadry zarządzającej,
  • prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej oraz ochrona danych osobowych pacjentów,
  • dochodzenie roszczeń w sprawach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych placówek medycznych w zakresie zgodności z prawem i efektywności obowiązujących procedur, zawartych umów oraz prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • reprezentowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w postępowaniach o roszczenia pacjentów z tytułu błędów medycznych,
  • reprezentowanie lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów w indywidualnych postępowaniach w przedmiocie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content