Magdalena Cieślińska-Dopierała

Magdalena Cieślińska-Dopierała
Magdalena Cieślińska-Dopierała
Radca prawny
Wspólnik

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów leczniczych polegającą m.in. na opracowaniu i opiniowaniu dokumentów wewnętrznych, wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, sporządzaniu i opiniowaniu umów, przygotowywaniu opinii prawnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Prowadzi liczne procesy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jako płatnikowi, skutecznie dochodząc w imieniu podmiotów leczniczych zapłaty za świadczenia zdrowotne zrealizowane ponad limit zawartych umów, jak i w procesach wytoczonych na skutek przeprowadzonego przez NFZ postępowania kontrolnego. Od lat z licznymi sukcesami zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych w zakresie roszczeń odszkodowawczych kierowanych przez pacjentów wobec podmiotów leczniczych z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia praw pacjenta. Zastępuje klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się przygotowaniem due diligence w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości, jak i przygotowywała kompleksową analizę prawną w związku z połączeniem dwóch poznańskich szpitali. Przeprowadziła kilka procesów łączenia szpitali, jak również uczestniczyła w procesie zmiany podmiotu tworzącego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Prywatnie miłośniczka książek, podróży, jazdy na nartach oraz nordic walking.

Inna aktywność zawodowa:
Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki praw pacjenta.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 2000)
  • Studium Prawa Europejskiego (OIRP w Poznaniu we współpracy z UWr, 2004)
  • Aplikacja radcowska (OIRP Poznań, 2005)
  • Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego (UMK, 2021)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content