Podatnik nie może być wieczystym dłużnikiem fiskusa – sukces w sporze z organem podatkowym

Podatnik nie może być wieczystym dłużnikiem fiskusa – sukces w sporze z organem podatkowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy w sprawie orzeczenia o jego solidarnej odpowiedzialności jako byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku VAT. Wszczynając postępowanie organ podatkowy nie podjął czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a także nie zebrał i nie rozpatrzył całego materiału dowodowego. Pomimo tych niedopatrzeń organ podatkowy nadal prowadził postępowanie przeciwko naszemu Klientowi.

Wobec złożoności przedmiotu toczącego się postępowania podatkowego oraz braku dowodów przesądzających o jego zasadności, nasz Klient reprezentowany przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko, podjął szereg skutecznych czynności procesowych. Wskutek tych czynności, inicjujących po stronie organu podatkowego konieczność zebrania brakującego materiału dowodowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał korzystne rozstrzygnięcie dla naszego Klienta.

Wydana w niniejszej sprawie decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdza gwarancyjny charakter praw podatnika określających termin odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. W przypadku nie wyjaśnienia całokształtu okoliczności faktycznych sprawy przez organ podatkowy przy jednoczesnym nie dochowaniu terminu na jej rozpatrzenie, podatnik nie może ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o nieponoszeniu przez naszego Klienta jako byłego członka zarządu odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki dowodzi, że podatnik nie może być traktowany jako wieczysty dłużnik fiskusa w przypadku zbyt długiego terminu rozpatrzenia sprawy.

W sprawę w imieniu Klienta Kancelarii zaangażowani byli: adwokat Anna Moroziewicz, doradca podatkowy Iwona Jacieczko oraz specjalista ds. podatków Wojciech Jankowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content