Umorzenie postępowania w sprawie zamku w Stobnicy

Umorzenie postępowania w sprawie zamku w Stobnicy

Zapadła decyzja w sprawie zamku w Stobnicy. W dniu 6 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Obornikach umorzył postępowanie, stwierdzając, iż czyny zarzucane Klientom Kancelarii nie zawierają znamion czynu zabronionego.

W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że strony postępowania administracyjnego, tj. inwestora, nie można obciążać odpowiedzialnością za braki legislacyjne leżące po stronie prawodawcy. Sąd uznał, iż powierzchnia inwestycji wskazana przez inwestora na gruncie obowiązujących przepisów, została określona w sposób prawidłowy. Nie można zatem przypisać oskarżonemu odpowiedzialności karnej za użycie poświadczającego nieprawdę dokumentu, skoro dane powierzchnie wskazane przez inwestora były prawidłowe.

Odnośnie drugiego z zarzucanych Klientowi czynów, Sąd stwierdził, iż w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania prawem do zabudowania działki, nie poświadczono nieprawdy co do działki wskazanej w akcie oskarżenia. Sąd słusznie ustalił, iż inwestor, wskazując na pozwolenie wodnoprawne co do jednej z działek oznaczonej w akcie oskarżenia, nie przypisywał sobie prawa własności tej nieruchomości, czy też przedstawił stan prawny nieruchomości odmienny od rzeczywistości.

Sąd umorzył postępowanie również w zakresie trzeciego zarzutu, wskazując, iż wymienione w przepisie art. 188 kk czynności sprawcze są podstawą odpowiedzialności karnej tylko wówczas, gdy ich realizacja następuje wbrew przepisom. Określenie to należy odnosić do przepisów chroniących środowisko, nie zaś jakichkolwiek przepisów Prawa Budowlanego, jak i Prawa Gospodarczego. Inwestor nie naruszył żadnych przepisów dotyczących obszaru Natura 2000.

Dodatkowo wskazane zostało, że inwestor uzyskał niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, które załączył do projektu budowlanego. Sąd podniósł przy tym, iż inwestycja realizowana jest na terenie objętym planem miejscowym, dopuszczającym dokładnie taką zabudowę, jak zaplanowana. Nadto inwestycja była analizowana przez organy środowiskowe, a w raporcie środowiskowym wskazano na dopuszczalność realizowanej inwestycji oraz na brak negatywnego wpływu na środowisko. W tym zakresie Sąd podniósł, że oskarżony działał w oparciu o decyzję – akt organu administracji – co wyłącza jego działanie wbrew przepisom prawa.

Sąd podzielił argumentację obrony, że w toku postępowania administracyjnego, przystępując do realizacji inwestycji, nie doszło do poświadczenia nieprawdy odnośnie jednej z części działki, na której prowadzona jest inwestycja, a inwestor uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia i działał w oparciu o tak wydane decyzje oraz obowiązujące przepisy prawa.

Sprawę w imieniu Klientów Kancelarii prowadzili: adwokat Paweł Sowisło, adwokat Krzysztof Topolewski, adwokat Urszula Nowaczyk oraz adwokat Joanna Sowisło-Wawrzyniak.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content