Prelegenci z naszej Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla wszystkich 23 parków narodowych dotyczące „Wybranych aspektów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego istotnych w działalności parków narodowych”

Prelegenci z naszej Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla wszystkich 23 parków narodowych dotyczące „Wybranych aspektów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego istotnych w działalności parków narodowych”

W dniach 24-25 listopada 2022 r. prawnicy z naszej Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla wszystkich 23 parków narodowych. Tematyką szkolenia były „Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne w działalności parków narodowych”.

Pierwszego dnia, po powitaniu uczestników szkolenia przez adwokata Pawła Sowisłoadwokata Krzysztofa Topolewskiego, przedstawiciele parków narodowych wysłuchali wystąpień prelegentów szkolenia: adwokat Anety Fornalik, radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun, radcy prawnego Jacka Krystka, radcy prawnego Agaty Wencel-Sochy oraz urbanistki Michaliny Szeligi.

Podczas całego szkolenia – w ramach bogatej jego tematyki – omówione zostały wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście działań parków narodowych:

1. Rola parków narodowych w planowaniu przestrzennym

2. Procedura planistyczna z udziałem parków narodowych

3. Znaczenie zasady władztwa planistycznego dla ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pomiędzy parkiem narodowym a właściwą gminą

4. Możliwość wprowadzenia do treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy zakazów służących ochronie przyrody

5. Zasady sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem terenów parków narodowych i ich otulin, znaczenie korytarzy ekologicznych

6. Zagadnienia różne dotyczące planowania przestrzennego

7. Covidowe budowy

8. Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

9. Przegląd aktualnego orzecznictwa dotyczącego planowania przestrzennego

10. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska + Panel dyskusyjny

11. Procedura wydawania warunków zabudowy

12. Odstępstwa od zakazów – art. 15 ustawy o ochronie przyrody

13. Dowody w postępowaniu administracyjnym

14. Inwestycje (liniowe) celu publicznego na terenie parków narodowych

15. Zgłoszenie budowy a wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – studium przypadku

16. Uzgodnienia warunków zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

17. Procedura odwoławcza w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

18. Postępowania nadzwyczajne

W trakcie szkolenia, w przerwach i po jego zakończeniu odbyły się liczne panele dyskusyjne, będące okazją do wymiany wzajemnych, różnych doświadczeń zainteresowanych tematyką szkolenia. Owocne dyskusje już dają możliwość skierowania do ustawodawcy kilku postulatów de lege ferenda w zakresie wzmocnienia prawnego wybranych instytucji ochrony przyrody.

Współorganizatorami szkolenia były Polskie Parki Narodowe, Park Narodowy Bory Tucholskie i Wielkopolski Park Narodowy. Szkolenie odbyło się w Hotelu „Delicjusz” w Trzebawiu.

Wszystkim przedstawicielom Parków Narodowych dziękujemy za udział. Mamy nadzieję na kolejne, równie bogate pod względem merytorycznym spotkania.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content