Reprezentując Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Reprezentując Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2020 roku (sygn. akt KIO 1115/20) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może zatem podpisać z wybranym Wykonawcą umowę o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK”.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w tym  postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentowali: radca prawny Aleksandra Kot oraz radca prawny Grzegorz Józefiak z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, którzy skutecznie doprowadzili do oddalenia przez Izbę wszystkich zarzutów zawartych w odwołaniu przeciwko najkorzystniejszej ofercie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content