Webinarium dla członków Rady Klinicystów Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu dotyczące zmiany zasad orzekania przez sądy kar za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zawodów medycznych

Webinarium dla członków Rady Klinicystów Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu dotyczące zmiany zasad orzekania przez sądy kar za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zawodów medycznych

W dniu 16 lipca 2020 roku adwokat Paweł Sowisło, adwokat Urszula Nowaczyk oraz radca prawny Anna Piotrowska-Musioł przeprowadzili wykład w formie webinarium na temat budzącej liczne kontrowersje w środowisku lekarskim nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego zmieniającego z dniem 24 czerwca zasady orzekania przez sądy kar m.in. za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zawodów medycznych. 

Wykład został wygłoszony na zaproszenie prof. Jarosława Szydłowskiego Przewodniczącego Rady Klinicystów i Kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla członków Rady Klinicystów tego Szpitala.   

Podczas spotkania poruszone zostały niezwykle istotne dla lekarzy zagadnienia dotyczące trybu i skutków wprowadzenia zmian do Kodeksu karnego co miało miejsce „przy okazji” uchwalania tzw. Tarczy 4.0 – specustawy dedykowanej przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. W wyniku nowelizacji, której działanie obejmuje wiele rodzajów przestępstw, w tym również np. czyn lekarza, który nieumyślnie dopuści się np. narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego, ograniczono w istotny sposób swobodę orzekania w tego typu sprawach. Sąd jest zobowiązany do stosowania w pierwszej kolejności kary pozbawienia wolności, zamiast przewidzianych jako alternatywa tzw. kar wolnościowych (grzywna, ograniczenie wolności). Stosowanie kar wolnościowych zostało z kolei obwarowane koniecznością orzeczenia dodatkowo środka karnego – w przypadku lekarzy najczęściej jest to niezwykle dotkliwe zawieszenie prawa wykonywania zawodu. Nie sposób było przy tym pominąć wyroku, jaki w dniu 14 lipca 2020 roku wydał Trybunał Konstytucyjny stwierdzając niezgodność z Konstytucją analogicznego przepisu, który został przyjęty ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw skierowaną do Trybunału przez Prezydenta RP. Stawia to pod dużym znakiem zapytania dalsze losy najnowszej nowelizacji prawa karnego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content