Sąd potwierdził nieważność umowy kredytu frankowego zawartej przez konsumenta z bankiem w przymusowej restrukturyzacji – sprawę w Kancelarii prowadzą radca prawny Renata Kawula i radca prawny Małgorzata Łobocka-Szok

Sąd potwierdził nieważność umowy kredytu frankowego zawartej przez konsumenta z bankiem w przymusowej restrukturyzacji – sprawę w Kancelarii prowadzą radca prawny Renata Kawula i radca prawny Małgorzata Łobocka-Szok

W zainicjowanym w 2020 r. w imieniu Klienta – Konsumenta – sporze, prowadzonym przeciwko Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił stanowisko prezentowane przez Kancelarię, uwzględniając zgłoszone roszczenia, w tym w przedmiocie ustalenia nieważności umowy kredytu.

Sprawa dotyczy zawartej przez Klienta umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. W ocenie Kancelarii, zawiera ona klauzule niedozwolone, co uzasadnia żądanie ustalenia jej nieważności. Postanowienia zawarte w przedmiotowej umowie pozwalają bowiem bankowi na jednostronne określenie wysokości świadczenia konsumenta, co zakłóca równowagę kontraktową i w oczywisty sposób godzi w interesy jednej ze stron. Co istotne, Klientowi zaprezentowano przedmiotową umowę jako bezpieczny produkt finansowy, całkowicie pomijając kwestię ryzyka związanego z indeksowaniem jego zadłużenia do obcej waluty. W konsekwencji Klient – Konsument został wystawiony na nieograniczone ryzyko kursowe, co z biegiem czasu doprowadziło do znacznego wzrostu jego zadłużenia.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 24 października 2022 r. podzielił stanowisko prezentowane przez Klienta, uwzględniając zgłoszone żądanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu, jak również zasądzenia na jego rzecz całości spłat dokonanych dotychczas w wykonaniu przedmiotowej umowy. Co istotne, na przeszkodzie do wydania wyroku nie stanęło ogłoszenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji pozwanego banku.

Nieważność przedmiotowej umowy oznacza brak obowiązku dalszej spłaty kredytu, co w świetle przymusowej restrukturyzacji pozwanego banku ma istotne znaczenie. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że wpłacane na jego rzecz środki mogą nie zostać odzyskane.

Sprawę w Kancelarii prowadzą radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Małgorzata Łobocka – Szok.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content