Kolejny spór frankowy (CHF) – tym razem z mBank S.A. – zakończony ugodą sądową. Sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula i radca prawny Michał Twardowski

Kolejny spór frankowy (CHF) – tym razem z mBank S.A. – zakończony ugodą sądową. Sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula i radca prawny Michał Twardowski

W dniu 12 października 2023 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu wskutek zawarcia w imieniu Klientów Kancelarii ugody sądowej z mBank S.A. ws. kredytu indeksowanego do CHF uchylił wyrok Sądu Okręgowego i umorzył postępowanie zwracając jednocześnie połowę poniesionej opłaty od apelacji.

Spór dotyczący umowy kredytu indeksowanego do CHF udzielonego w  2008 roku przez ówczesny BRE Bank S.A. toczył się od 2020 roku. 5 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał na rzecz naszych Klientów wyrok stwierdzający nieważność umowy, oddalając ewentualne żądanie tzw. odfrankowienia umowy kredytu.

Oddalając żądanie ewentualne pozwu Sąd Okręgowy obciążył Klientów kosztami procesu w tym zakresie, a co najistotniejsze nie uwzględnił żądania zwrotu ogółu spłaconych na rzecz banku rat w całości.

W związku z powyższym złożono w imieniu Klientów apelację domagając się zasądzenia, niesłusznie w ocenie Kancelarii, pominiętej części kwot przez nich spłaconych na rzecz banku. Apelację w zakresie, jakim stwierdzono nieważność umowy kredytu oraz zasądzono na rzecz Klientów część kwot spłat, wniósł także mBank S.A.

Po skierowaniu sprawy do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zostały podjęte rozmowy ugodowe z przedstawicielami banku, które ostatecznie umożliwiły zakończenie sprawy polubownie.

Dzięki stanowczemu stanowisku prezentowanemu w trakcie negocjacji ustalono, że na mocy ugody kredyt został uznany przez bank za spłacony w całości, a co za tym idzie Klienci nie są już zobligowani do spłaty zadłużenia wynoszącego w przeliczeniu na złotówki ponad 789.000 złotych. Bank został zobligowany do wydania dokumentu umożliwiającego wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość Klientów.

Mając na uwadze długi czas trwania postępowania, kwotę jaką Klienci uiścili do tej pory na rzecz banku oraz natychmiastowy efekt uwolnienia się od zobowiązania kredytowego, zawartą ugodę należy uznać za zdecydowanie korzystną.

Banki zauważając dominującą niekorzystną dla nich linię orzeczniczą Sądów coraz częściej są skłonne do zawierania ugód, niezależnie od etapu postępowania. Nasza Kancelaria w ramach obsługi spraw frankowych podejmuje i prowadzi negocjacje mające na celu jak najszybsze uwolnienie naszych Klientów od problemu takich kredytów.

Sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawularadca prawny Michał Twardowski.

Więcej o naszym projekcie Kredyty Frankowe [TUTAJ]

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content