Sprawa zamku w Stobnicy wraca na wokandę do Sądu Rejonowego w Obornikach

Sprawa zamku w Stobnicy wraca na wokandę do Sądu Rejonowego w Obornikach

W dniu 17.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoznał zażalenie Prokuratora Okręgowego na postanowienie Sądu Rejonowego w Obornikach z dnia 6 czerwca 2022 roku, mocą którego umorzono postępowanie karne wobec Klientów Kancelarii. Umorzenie postępowania nastąpiło na skutek podzielenia argumentów obrony, zawartych we wniosku o umorzenie postępowania złożonych niezwłocznie po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu. Tak opracowana koncepcja obrońców z naszej Kancelarii została powielona także przez obrońców pozostałych oskarżonych w sprawie.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, nie przesądzając o zasadności zarzutów aktów oskarżenia, uznał, że względy proceduralne przemawiają za koniecznością rozpoznania sprawy na rozprawie, a nie jedynie na posiedzeniu. Wybrane okoliczności ujawnione w sprawie wymagają bowiem dokonania pogłębionej analizy prawnej i przeprowadzenia dowodów. To uzasadniało wydanie rozstrzygnięcia o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania.

Podkreślić także należy, że jednocześnie Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował o pozostawieniu zażalenia Prokuratora bez rozpoznania w części, w jakiej oskarżenie kwestionowało wyłączenie części sprawy do odrębnego postępowania. Złożenie zażalenia w tym zakresie było niedopuszczalne, na co wskazali obrońcy naszej Kancelarii.

Realizacja inwestycji w Stobnicy odbywa się w oparciu o ważne decyzje administracyjne.

Opracowana przez Kancelarię linia obrony będzie konsekwentnie realizowana na dalszym etapie rozpoznania sprawy na rozprawie.

Sprawę w imieniu Klientów Kancelarii prowadzą: adwokat Paweł Sowisło, adwokat Krzysztof Topolewski, adwokat Urszula Nowaczyk, adwokat Joanna Sowisło-Wawrzyniak oraz adwokat Aneta Fornalik.

TVN 24 o opisywanej wyżej sprawie zamku w Stobnicy:

https://drive.google.com/file/d/1lA3Y0EqKBRSuojlsl6FZ4ycCKw0g3IYV/view?usp=share_link

*Źródło zdjęcia: Wikipedia

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content