Stwierdzenie nieważności spłaconego kredytu frankowego w 10 miesięcy – sprawę prowadzili radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Michał Twardowski

Stwierdzenie nieważności spłaconego kredytu frankowego w 10 miesięcy – sprawę prowadzili radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Michał Twardowski

4 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyrok zasądzający na rzecz naszych Klientów wszystkie spłaty dokonane na poczet kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowanego kursem CHF. Kredyt zaciągnięto w 2003 roku w BRE Bank S.A., czyli obecnym mBanku S.A i został przedterminowo spłacony przez Klientów w 2021 r.

Ze względu na to, że Klienci dokonali całkowitej spłaty kredytu w pozwie nie domagano się ustalenia bezskuteczności postanowień umowy, odsyłających do tabel kursowych banku ani nieważności całej umowy tylko wprost zapłaty. Kancelaria przyjęła założenie, że Sąd dokona analizy kwestionowanych przez nią postanowień umowy kredytu, oceniając żądanie zapłaty.

W pozwie w pierwszej kolejności w imieniu Klientów domagaliśmy się zwrotu nadpłat przy założeniu bezskuteczności postanowień umowy odsyłających do tabel bankowych, a w żądaniu ewentualnym domagaliśmy się zwrotu wszystkich dokonanych spłat, dlatego że całą umowę należy uznać za nieważną i to od daty zawarcia.

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił żądanie ewentualne prawie w całości, zasądzając zwrot wszystkich spłat Klientów. Nie uwzględniono jedynie żądania zasądzenia odsetek od daty wniesienia pozwu do Sądu, zasądzając je od daty rozprawy, na której Sąd pouczył Klientów o skutkach stwierdzenia nieważności umowy. Na rzecz Klientów zasądzono też od banku w całości koszty procesu.

Opisywana sprawa potwierdza, że możliwe jest skuteczne dochodzenie roszczeń również przy spłaconych kredytach frankowych. Ponadto, w takich wypadkach prawidłowe jest żądanie wprost zapłaty, a nie ustalenia i zapłaty na rzecz kredytobiorców.

Należy dodatkowo podkreślić sprawne działanie Sądu Okręgowego w Łodzi, który wydał wyrok w terminie 10 miesięcy od wysłania pozwu, po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, na której przesłuchał Klientów.

Sprawę w Kancelarii prowadzili radca prawny Renata Kawula oraz radca prawny Michał Twardowski.

Więcej o naszym projekcie Kredyty frankowe [TUTAJ].

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content