Ugoda przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy reprezentowanego przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego

Ugoda przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy reprezentowanego przez radcę prawnego Wojciecha Piórkowskiego

Dnia 8 września 2022 r. przed Sądem Polubownym Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku mediacji w sporze dotyczącym zamówienia publicznego, dzięki skutecznym działaniom naszych pełnomocników, zawarto korzystną dla wykonawcy ugodę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy.

Stronom udało się wypracować model waloryzacyjny uwzględniający wzrost cen materiałów wykonawcy. Wskutek powyższego  umowa o zamówienie publiczne zawarta w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.) jest kontynuowana. Umowa nie przewidywała klauzul waloryzacyjnych.

Wykonawcę przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content