Uzyskaliśmy wstrzymanie pozwolenia na budowę inwestycji zagrażającej przyrodzie i sprzecznej z interesem uczelni publicznej

Uzyskaliśmy wstrzymanie pozwolenia na budowę inwestycji zagrażającej przyrodzie i sprzecznej z interesem uczelni publicznej

Postanowieniem z dnia 16 września 2022 r. WSA w Szczecinie (II SA/Sz 758/22) wstrzymał wykonanie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu, tj. budowie kilkudziesięciu budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego z budynkami towarzyszącymi. Wydane postanowienie jest skutkiem wniosku sformułowanego przez Kancelarię w imieniu naszego Klienta – uczelni publicznej.

Kwestionowanie pozwolenia na budowę opiera się na argumentach dotyczących wadliwej decyzji środowiskowej, poprzedzającej pozwolenie na budowę, która nie uwzględnia wszystkich koniecznych aspektów środowiskowych inwestycji.

Za uzasadniony Sąd uznał argument, że realizacja inwestycji w obecnym kształcie może zagrażać interesom uczelni publicznej w ramach prowadzonej stacji badawczej, tj. stacji geoekologicznej wobec tego, że stacja ta nie będzie mogła spełniać nałożonych na nią wymagań środowiskowych. Tak może się stać, gdy dojdzie do realizacji inwestycji komercyjnej na nieruchomości zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie nieruchomości uczelni. Uczelni może bowiem grozić wykluczenie z działań w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego i prowadzonej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody.

Ze złożonego do akt sprawy specjalistycznego opracowania wynika ponadto, że planowana inwestycja może stanowić zagrożenie dla wyjątkowego w skali kraju udanego eksperymentu dotyczącego zachowania siedliska rośliny wodnej – rdestniczki gęstej. To także stanowiło podstawę wstrzymania wykonania pozwolenia na budowę.

W omawianym orzeczeniu Sąd dokonał porównania interesów publicznych, wyrażających się w ochronie przyrody i działalności badawczej uczelni publicznej z interesami przedsiębiorcy, zamierzającego prowadzić działalności gospodarczą w tak dużej skali, która może realnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Sprawę w Kancelarii prowadzi adwokat Aneta Fornalik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content