Wzięliśmy udział w 161. Konferencji Podatkowej – Egzekucja administracyjna należności podatkowych

Wzięliśmy udział w 161. Konferencji Podatkowej – Egzekucja administracyjna należności podatkowych

W dniu 24 kwietnia 2023 r. przedstawiciele naszej Kancelarii wzięli udział w 161. Konferencji Podatkowej – Egzekucja administracyjna należności podatkowych. Organizatorem wydarzenia było Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół wybranych, ale kluczowych zagadnień egzekucji administracyjnej. W ramach czterech paneli Konferencji wysłuchaliśmy m.in. następujących wystąpień sędziów NSA oraz przedstawicieli nauki:

  1. Następstwo prawne w egzekucji obowiązków podatkowych.
  2. Zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej a przedawnienie.
  3. Egzekucja administracyjna a upadłość.
  4. Egzekucja administracyjna podatków lokalnych – problemy praktyczne.
  5. Skutki prawne orzeczeń wydawanych przez SKO w sprawach podatkowych dla prowadzonych egzekucji należności podatkowych.
  6. Rola i znaczenie profesjonalnego pełnomocnika we wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym należności podatkowych w kontekście ochrony zobowiązanego.
  7. Ochrona właściciela nieruchomości w egzekucji z nieruchomości.
  8. Wykonanie merytorycznego wyroku sądu administracyjnego w sprawach podatkowych w postępowaniu przymusowym.

Ponadto pomiędzy panelami odbywały się interesujące panele dyskusyjne dotyczące aktualnych, praktycznych problemów związanych z egzekucją administracyjną.

Patronat nad Konferencją objęły: Krajowa Administracja Skarbowa, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Adwokatura Polska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, Krajowa Izba Radców Prawnych.

Z ramienia Kancelarii w Konferencji udział wzięli: adwokat Krzysztof Topolewski, doradca podatkowy Iwona Jacieczko, specjalista ds. podatków Wojciech Jankowski, adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Jacek Krystek, radca prawny Agata Wencel-Socha, radca prawny Angelika Borowiak oraz aplikant radcowski Wiktor Kozaczuk.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content