Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Zasadność roszczeń odszkodowawczych nabywców certyfikatów inwestycyjnych W Investments wobec Alior Bank S.A. prawomocnie potwierdzona

Sąd Odwoławczy oddalił apelację wywiedzioną przez Alior Bank S.A. od wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, potwierdzając zasadność roszczeń odszkodowawczych skierowanych przez Kancelarię w imieniu nabywcy certyfikatów inwestycyjnych W Investments przeciwko Alior Bank S.A. 

O rozstrzygnięciu Sądu Gospodarczego, który uznał roszczenie Klienta o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą przez Bank certyfikatów za usprawiedliwione co do zasady, informowaliśmy na naszej stronie internetowej w dniu 1 października 2020 roku oraz 14 grudnia 2020 roku. 

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wywiódł Bank, podnosząc zarzuty dotyczące zarówno podstawy faktycznej, jak i prawnej rozstrzygnięcia. Sąd Odwoławczy podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Gospodarczy, jak również dokonaną przez niego ocenę prawną, oddalając apelację Banku jako bezzasadną.

W konsekwencji, wyrok wstępny Sądu Gospodarczego, w którym uznał on roszczenia Klienta o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą przez Alior Bank S.A. certyfikatów inwestycyjnych FIZAN za usprawiedliwione co do zasady, jest prawomocny. 

Sprawę w Kancelarii prowadzą adwokat Paweł Sowisło, radca prawny Przemysław Przerywacz oraz radca prawny Małgorzata Łobocka.  

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content