Marta Budzinowska

Marta Budzinowska
Marta Budzinowska
Adwokat

W swojej codziennej praktyce zajmuje się prawem cywilnym i handlowym, a także prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem upadłości konsumenckiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych, od etapu przedsądowego po egzekucję. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego. Doradza również stronom sporów korporacyjnych. Uczestniczyła w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Pasjonatka podróży. Biegle włada językiem niemieckim, angielskim oraz francuskim. W stopniu zaawansowanym posługuje się językiem hiszpańskim, włoskim i rosyjskim.

Inna aktywność zawodowa:
Absolwentka Studium Prawa Niemieckiego. Stypendystka Uniwersytetu Viadrina oraz Uniwersytetu w Liège, a także lauretka stypendium rządu francuskiego realizowanego na Uniwersytecie w Rennes. Podczas studiów odbyła również krótkie pobyty badawcze na Uniwersytecie w Trydencie oraz Getyndze, podczas których zajmowała się komparatystyką prawa prywatnego. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego.  W ramach programu Sokrates – Erasmus studiowała przez rok  na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 2011)
  • Aplikacja adwokacka (ORA Poznań, 2016)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content