Przedstawicielki naszej Kancelarii wzięły udział w Konferencji „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”

Przedstawicielki naszej Kancelarii wzięły udział w Konferencji „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”

W dniu 14.06.2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbyła się Konferencja: „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”. Wydarzenie było transmitowane także on-line, a wystąpień prelegentów wysłuchali przedstawiciele naszej Kancelarii, zajmujący się na co dzień obsługą prawną podmiotów publicznych: adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Agata Wencel-Socha, radca prawny Angelika Borowiak.

Udział w Konferencji wzięli m.in.: prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan WPiA UAM, r.pr. Henryk Kuligowski – Dziekan Rady OIRP w Poznaniu, r.pr. Zbigniew Tur – Wicedziekan Rady OIRP w Poznaniu, dr Andrzej Rataj – Prezes Izby Notarialnej w Poznaniu, Marek Jessa – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, SSO Piotr Marciniak – koordynator ds. mediacji w SO w Poznaniu.

W trakcie Konferencji poruszono następujące zagadnienia:

  • Rozwiązywanie sporów z udziałem podmiotów publicznych – prelekcja Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Mariusza Haładyj.

Pan Prezes odniósł się m.in. do znaczenia przepisu art. 54a ustawy o finansach publicznych przy zawieraniu ugód oraz zagadnienia znaczenia zawarcia ugody dla zmiany umowy.

  • Rekomendacja Prokuratorii Generalnej RP dotycząca postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów – wystąpienie Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP Luizy Modzylewskiej.

Pani Prezes omówiła opracowanie Prokuratorii dotyczące polubownego rozwiązywania sporów, w którym wskazano m.in. na etapy negocjacji.

  • Podstawowe błędy w mediacji popełniane przez podmioty publiczne – prelekcja radcy prawnego Macieja Bobrowicza

Pan Mecenas wskazał na wiele interesujących kwestii związanych z prowadzeniem mediacji, w tym aspektów pozaprawnych.

  • Ugoda jako sposób zakończenia sporu przez jednostkę sektora finansów publicznych – wystąpienie radcy prawnego, członka Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Katarzyny Ronikier-Dolańskiej

Pani Mecenas wskazała m.in. na problem związany z dopuszczalną zmianą umowy i konsekwencje związany z niezgodną z prawem zmianą.

  • Miarkowanie kar w sporach z udziałem podmiotów publicznych – prelekcja radcy prawnego Katarzyny Zadykowcz-Sokół

Pani Mecenas podkreśliła znaczenie klauzul abuzywnych w umowach z zakresu zamówień publicznych, a odnoszących się do kar umownych. Nadto omówiono istotny problem podstaw do naliczania kar umownych.

  • Zasady waloryzacji wynagrodzenia w sporach z udziałem podmiotów publicznych – wystąpienie Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Mariusza Haładyj oraz Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP Luizy Modzylewskiej

W wystąpieniu poruszono m.in. problem oceny gospodarności zamawiającego przy dokonywaniu zmiany umowy.

Dziękujemy za możliwość wysłuchania wystąpień dotyczących wielu praktycznych aspektów wykonywania umów zawieranych przez podmioty publicznego. Udział w Konferencji pozwolił nam poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności w wykonywanej pracy na rzecz m.in. JST, szpitali publicznych czy innych podmiotów publicznych.

Organizatorem Konferencji była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, a partnerami: Wydział Prawa i Administracji UAM, Okręgowa Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Notarialna w Poznaniu oraz Izba Komornicza w Poznaniu.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content