„Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody” – e-book autorstwa naszych prawników wkrótce do pobrania na naszej www

„Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody” – e-book autorstwa naszych prawników wkrótce do pobrania na naszej www

Już wkrótce na naszej stronie internetowej zostanie opublikowany kolejny e-book „Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody”.

Autorami e-booka są prawnicy z naszej Kancelarii: adwokat Krzysztof Topolewski, adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Agata Wencel-Socha, radca prawny Angelika Borowiak.

Ochrona przyrody to jeden z ważnych celów planowania przestrzennego. W innym ujęciu, w planowaniu przestrzennym należy uwzględniać szereg okoliczności, także dotyczących ochrony przyrody.

Tematyka problemów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego czy uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest nadal chętnie i bogato podejmowania w piśmiennictwie prawniczym. Problemy rozstrzygane w procedurach kreowania aktów planistycznych powstają w zasadzie równolegle z nowymi koncepcjami inwestycyjnymi. W tle tych problemów nierzadko stoi przyroda.

Trend ochrony środowiska dostrzegalny w wielu obszarach naszego życia ma swoje podstawy normatywne m.in. w obszarze prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, a dalej także w prawie budowlanym. Ocena wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne dokonywana jest najpełniej w procedurze administracyjnej, w którym właściwy organ administracji publicznej ustala czy konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jak się jednak okazuje, równie fachowa ocena inwestycji dokonywana jest dla zamierzeń budowlanych położonych w parkach narodowych czy jego otulinie.

Autorami opracowania są prawnicy praktycy, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów publicznych, w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, parków narodowych, uczelni publicznych i szpitali publicznych. Od wielu lat to ważny obszar doradztwa prawnego Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A.

Przypominamy, że do pobrania są pozostałe e-booki autorstwa naszych prawników:

“5 ważnych problemów udostępniania danych publicznych” z wprowadzeniem Premiera Jerzego Buzka

[DO POBRANIA TUTAJ]

“Nowelizacja KPC z 2023 r. – praktyczny komentarz do najważniejszych zmian”

[DO POBRANIA TUTAJ]

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content