„Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody” – e-book autorstwa naszych prawników już do pobrania w zakładce “Nasze projekty”

„Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody” – e-book autorstwa naszych prawników już do pobrania w zakładce “Nasze projekty”

Z dumą prezentujemy kolejnego e-booka „Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne dla ochrony przyrody” autorstwa prawników z naszej Kancelarii.

Ochrona przyrody to jeden z ważnych celów planowania przestrzennego. W innym ujęciu, w planowaniu przestrzennym należy uwzględniać szereg okoliczności, także dotyczących ochrony przyrody.

Tematyka problemów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego czy uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest nadal chętnie i bogato podejmowania w piśmiennictwie prawniczym. Problemy rozstrzygane w procedurach kreowania aktów planistycznych powstają w zasadzie równolegle z nowymi koncepcjami inwestycyjnymi. W tle tych problemów nierzadko stoi przyroda.

Trend ochrony środowiska dostrzegalny w wielu obszarach naszego życia ma swoje podstawy normatywne m.in. w obszarze prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, a dalej także w prawie budowlanym. Ocena wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne dokonywana jest najpełniej w procedurze administracyjnej, w którym właściwy organ administracji publicznej ustala czy konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jak się jednak okazuje, równie fachowa ocena inwestycji dokonywana jest dla zamierzeń budowlanych położonych w parkach narodowych czy jego otulinie.

Autorami opracowania są prawnicy z naszej Kancelarii: adwokat, wspólnik zarządzający Krzysztof Topolewski, adwokat Aneta Fornalik, MPA (red.), radca prawny Agata Wencel-Socha, radca prawny Angelika Borowiak.

E-book dostępny do pobrania pod linkiem: https://sowislo.com.pl/nasze-projekty/e-book/wybrane-aspekty-prawne-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-istotne-dla-ochrony-przyrody/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content