„Zakłady żywienia zbiorowego – pojęcie, klasyfikacja, status prawny” – artykuł naukowy adwokat Anety Fornalik w „Przeglądzie Prawa Rolnego”

„Zakłady żywienia zbiorowego – pojęcie, klasyfikacja, status prawny” – artykuł naukowy adwokat Anety Fornalik w „Przeglądzie Prawa Rolnego”

W numerze 1 (32)/2023 czasopisma naukowego „Przegląd Prawa Rolnego” (Wydawnictwo Naukowe UAM) ukazał się artykuł adwokat Anety Fornalik: „Zakłady żywienia zbiorowego – pojęcie, klasyfikacja, status prawny”.

Poruszane w artykule zagadnienia mają znaczenie praktyczne dla podmiotów, których obsługę prawną Kancelaria świadczy na co dzień, np. szpitali publicznych czy jednostek oświatowych.

Jak wynika z artykułu, pojęcia funkcjonujące w polskim i unijnym prawie żywnościowym w odniesieniu do zakładów żywienia zbiorowego nie są jednolite. Przykładowo pojęciu „zakład” z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia odpowiada pojęcie „przedsiębiorstwo spożywcze” z rozporządzenia nr 178/2002, choć zakresy tych pojęć budzą wątpliwości. Ponadto w świetle prawa unijnego nie zostało wyróżnione pojęcie zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Jednym pojęciem „zakładów żywienia zbiorowego” objęto jednostki o różnym statusie. Objęcie wszystkich zakładów żywienia zbiorowego jedną definicją jest zabiegiem ryzykownym, gdy weźmie się pod uwagę, że każdy z takich zakładów wykazuje pewną swoistość działalności żywieniowej. W świetle prawa nie do końca widoczne jest to, że szkoła czy szpital w określnym fragmencie działalności funkcjonuje także jako zakład żywienia zbiorowego, tj. jako ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wymogi dotyczące żywienia w takich jednostkach są inne niż dla klienta restauracji.

W świetle regulacji prawnych można wyróżnić zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego. To rozróżnienie jest dość uproszczone, gdyż zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego stanowi jedynie fragment działalności określonej jednostki. W sposób nieprecyzyjny zatem definicje wskazują na szpital czy szkołę jako przykłady zakładów żywienia zbiorowego (typu zamkniętego). Placówki te nie są także w całości zatwierdzane czy rejestrowane jako zakłady. Ustawodawca nie reguluje statusu prawnego poszczególnych zakładów żywienia zbiorowego, w szczególności zakładów typu zamkniętego.

Analizowana w pracy definicja obejmuje jednostki o różnym statusie prawnym: począwszy od prywatnych, małych lokali gastronomicznych, restauracji, aż do szpitali, szkół i zakładów karnych – prowadzonych czy tworzonych przez podmioty publiczne. Rozróżnienie zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego nie uwzględnia np. tego, czy jednostka ma charakter prywatny, czy publiczny, jakiej części działalności jednostki dotyczy żywienie oraz jaka grupa konsumentów żywności korzysta z usług danego zakładu.

Link do pełnego wydania „Przeglądu Prawa Rolnego”: http://ppr.amu.edu.pl/numery/nr-1-32-2023/

Zachęcamy do lektury artykułu!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content